Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening bij gelijk welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Deze verzekering helpt je tijdelijk bij de afbetaling van de lening.

Surf naar www.vlaamswoningfonds.be om meer te weten te komen over de voorwaarden, kenmerken en procedure. U vindt er ook de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Wij raden u sterk aan deze informatie grondig door te nemen vooraleer uw aanvraag te starten.